• Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 89
  • Συλλογή : Ναός Αγ. Βαρβάρας Ατιικής
  • Τύπος : φορητή εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Τοποθεσία : Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω
  • Υλικά : ξύλο
  • Συνθήκες : καλή
  • Απόκτηση : Δωρεά
  • Περιγραφή : Κάτω αριστερά : Δαπάνη Στάμω Κουλουμπή, Αγγελικής Κλήσσα και συνδρομητών. Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή στο πάνω τμήμα της εικόνας : Κυρίαν Δέσποιναν Μπεκιαροπούλου, Μαυρομιχάλη 3, Πειραιά, δια Μιχαήλ Ιερομ. Ελανικού 10, Αθήνας. Στο κέντρο της εικόνας