• Άγιοι Νικόλαος και Χαράλαμπος
 • Κωδικός Αντικειμένου : 69
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
 • Τύπος : Σκαφοειδής Εικόνα
 • Κατηγορία : Ναός
 • Χρόνολογία : 1778
 • Τοποθεσία : Λήμνος
 • Επιγραφές : Ο άγιος - Νικό[λαος] , Ο άγιος - Χαραλάμ[πης] , Δέησις τ[ω]ν δού /λον του Θ(εο)ύ Δ[ημ]η/τρίου, Τριαντ[α]φί[λλου] κε της σινοδίας [αυ]τών/
 • Διαστάσεις : 72,5Χ55,5Χ5,3
 • Συνθήκες : μέτρια
 • Τρέχουσα Θέση : Εξωκκλήσιο του Αγ. Γεωργίου στον Άγιο Δημήτριο
 • Περιγραφή : Ο άγιος Νικόλαος (επιγρ.: Ο άγιος - Νικό[λαος]) απεικονίζεται σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο της Κρητικής σχολής του 16ου και 17ου αιώνα, δηλ. με μορφή αυστηρή και ιεροπρεπή, σε προχωρημένη ηλικία, με λίγα μαλλιά και κοντά γένια. Φορά άμφια επισκόπου, κίτρινο στιχάριο, βυσσινί φαιλόνιο και μεγάλο ωμοφόριο. Ευλογεί και κρατά κλειστό ευαγγέλιο. Στα δεξιά του εικονίζεται ο άγιος Χαράλαμπος (επιγρ.: Ο άγιος - Χαραλάμ[πης]) μετωπικός και ολόσωμος. Είναι γέροντας με πλούσια κόμη και μακριά οξύληκτη γενειάδα. Φορά άμφια πρεσβυτέρου, λαδοπράσινο στιχάριο και κόκκινο φαιλόνιο. Με το δεξί χέρι ευλογεί και κρατά με το καλυμμένο από το φαιλόνιο χέρι του κλειστό ευαγγέλιο. Στο επάνω μέρος της εικόνας εικονίζεται ανάμεσα από νέφη ο Χριστός να ευλογεί τους αγίους. Στο κάτω μέρος της εικόνας υπάρχει η ακόλουθη αφιερωματική επιγραφή: Δέησις τ[ω]ν δού /λον του Θ(εο)ύ Δ[ημ]η/τρίου, Τριαντ[α]φί[λλου] κε της σινοδίας [αυ]τών/ 1778 Νοεμβρίου Κ . Τεχνοτροπικά στοιχεία, όπως ο γκρι-μολυβί προπλασμός των μορφών και τα έντονα χρώματα των ενδυμάτων τους φανερώνουν ότι ο άγνωστος ζωγράφος κινείται καλλιτεχνικά στα ίδια πλαίσια με αυτόν της εικόνας του Επιταφίου Θρήνου, αν δεν ταυτίζεται με αυτόν. Φέρει μεγάλη κάθετη ρωγμή και σημαντικές απολεπίσεις της ζωγραφικής επιφάνειας, ιδιαίτερα στα άκρα.