• Παναγία Καπνικαρέα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 5
  • Συλλογή : Ιερά Αρχιεπισκοπή Aθηνών
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Οδός Ερμού- Κέντρο Αθηνών
  • Συνθήκες : πολύ καλή
  • Τρέχουσα Θέση : Ερμού (ΜΕΤΡΟ -ΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ )
  • Ιστορία : Ο ναός απειλήθηκε δύο φορές με κατεδάφιση αλλά χάρη στην επέμβαση του Λουδοβίκου της Βαυαρίας, πατέρα του Όθωνα (1836) και του αρχιεπισκόπου Αθηνών (1863) αυτό το σημαντικότατο μνημείο της Αθήνας διασώθηκε. Σήμερα τη διοικητική εποπτεία του ναού ασκεί η Εφορεία του ναού, η οποία αποτελείται από καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Περιγραφή : Σύνθετος σταυροειδής ναός με τρούλο, ο οποίος στηρίζεται σε τέσσερεις κίονες με ρωμαϊκά κιονόκρανα. Κτίσθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα σε ανάμνηση της Εισόδου της Θεοτόκου στον Ναό του Κυρίου. Λίγο μετά τη θεμελίωση του ναού, στη βόρεια πλευρά του προστέθηκε παρεκκλήσι με τρούλο αφιερωμένο στη μνήμη της αγίας Βαρβάρας. Την ίδια περίοδο προστέθηκε στα δυτικά εξωνάρθηκας. Η μικρή σκεπαστή είσοδος στη νότια πλευρά του νάρθηκα χτίσθηκε τον 12ο αιώνα. Στηρίζεται σε δύο κίονες και πάνω από τη θύρα υπάρχει τόξο σε σχήμα πετάλου. Στη δυτική πλευρά υπάρχουν εντοιχισμένα γλυπτά και επιγραφές. Η εικόνα της Πλατυτέρας στο Ιερό του ναού είναι έργο του Φώτη Κόντογλου, ενώ και οι λοιπές αγιογραφίες είναι έργο του ίδιου και των μαθητών του και χρονολογούνται το 1942. Το μωσαϊκό της εισόδου είναι έργο της Έλλης Βοΐλα και χρονολογείται το 1936.