• Η μετάδοση της Θείας Ευχαριστίας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 464
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Νότιος τοίχος του Ιερού Βήματος του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Η Αγία Τράπεζα καλύπτεται με κόκκινο ενδυτή, που φέρει χρυσή παρυφή. Πάνω στην Τράπεζα εντγίς αγγείου διακοσμημένου με πολύτιμους λίθους βρίσκεται τεμάχιο άρτου. Στο βάθος υψώνεται μεγάλο θολωτό κιβώριο που στηρίζεται σε τέσσερις κίονες με κορινθιακά κιονόκρανα. Πίσω από την Τράπεζα εικονίζεται ο Χριστός με βαθυκύανο χιτώνα και μενεξεδί ιμάτιο. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι ωοειδές, με έντονες σκιές στο μέτωπο. Η κόμη του είναι μακριά, καστανή, χωρίζεται στη μέση και πέφτει στον αυχένα. Πάνω από το φωτοστέφανο του Κυρίου υπάρχει η επιγραφή ΛΑΒΕΤΕ (ΦΑΓΕ)ΤΕ (ΤΟΥ)ΤΟ (ΓΑΡ) ΕΣ(ΤΙ ΤΟ) ΣΩΜΑ ΜΟΥ. Στρέφεται ελαφρά προς τα δεξιά για να δώσει «εκ του άρτου» στον Πέτρο, που με ευλάβεια τείνει το χέρι του προς τον Χριστό. Δεξιά και αριστερά από την Τράπεζα εικονίζονται έξι απόστολοι χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Τα πρόσωπα των αποστόλων, παρά τις πολλές ομοιότητες που παρουσιάζουν διατηρούν τον ατομικό τους χαρακτήρα. Τα μεγάλα μάτια τους και οι ζωηρές κόρες του τονίζουν την εσωτερικότητά τους και τα έντονα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της θείας κοινωνίας.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.