• Άγιος Γρηγόριος ο Ακραγαντίνος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 463
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Κάτω από το τ εταρτοσφαίριο της κόγχης, ανάμεσα στα παράθυρα της άνω σειράς του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ακραγαντίνος αναπαριστάνεται σχεδόν όμοιος με τον άγιο Γρηγόριο της Αρμενίας.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.