• Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης
  • Κωδικός Αντικειμένου : 461
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Κάτω από το τ εταρτοσφαίριο της κόγχης, ανάμεσα στα παράθυρα της άνω σειράς του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης έχει βαθυκάστανη κόμη και οξύ γένι. Με τα δύο του χέρια κρατάει ευαγγέλιο ποικιλμένο με πολύτιμες πέτρες. Φορεί φαιοπράσινο σρτιχάριο, ομοιόχρωμο επιτραχήλιο, καστανό φαιλόνιο και ανοιχτό πράσινο ωμοφόριο με σταυρούς.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.