• Η Υπαπαντή
  • Κωδικός Αντικειμένου : 458
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Δυτική πλευρά της νότιας καμάρας του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται το μεγάλο θολωτό κιβώριο. Κάτω από αυτό και αριστερά δίπλα από την αγία Τράπεζα εικονίζεται η Θεοτόκος με μενεξεδί μαφόριο να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό.Εκείνος, στρέφει το σώμα και το κεφάλι του προς τον γηραιό Συμεών, που εικονίζεται από την άλλη πλευρά της Τράπεζας με καλυμμένα τα χέρια. Αριστερά του κιβωρίου εικονίζεται ο Ιωσήφ με κυανό χιτώνα, ενώ με το σταχτί ιμάτιό του καλύπτει τα χέραι του στα οποία κρατάει ένα ζεύγος περιστεριών. Δεξιά απεικονίζεται η προφήτισσα ’ννα κρατώντας ανοιχτό ειλητάριο.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.