• Η Γέννηση
  • Κωδικός Αντικειμένου : 456
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Ανατολικό τμήμα της νότιας καμάρας του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Στο κέντρο της σύνθεσης απεικονίζεται σπηλιά εντός οξυκόρυφου βράχου. Η Παναγία αναπαριστάνεται ανακεκλιμένη στα αριστερά της σπηλιάς, φέρουσα μενεξεδί μαφόριο. Στρέφει το κεφάλι της προς τα δεξιά, όπου βρίσκεται το σπαργανωμένο βρέφος. Δεξιά ο όνος και το βόδι ακουμπούν τα κεφάλια τους στη φάτνη, πάνω από την οποία κατεβαίνει δεσμίδα φωτός που εκπέμπει οκτάκτινος αστέρας. Αριστερά, πίσω από τους βράχους εικονίζονται τρεις άγγελοι με γκρίζο χιτώνα και λαδοπράσινο ιμάτιο, που τείνουν σε δέηση τα χέρια προς τον Χριστό. Δεξιά, άλλος άγγελος συνομιλεί με έναν ποιμένα, του οποίου σώζεται μόνο το προτεταμένο χέρι. Κάτω από το σπήλαιο δεξιά είναι η σκηνή του λουτρού του Βρέφους.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.