• Η Πεντηκοστή
  • Κωδικός Αντικειμένου : 455
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : β΄ τέταρτο του 11ου αι.
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Ανατολική καμάρα του ναού της Παναγίας των Χαλκέων.
  • Περιγραφή : Έξι απόστολοι εικονίζονται μέσα σε κλειστό χώρο. Παριστάνονται να κάθονται κατά μέτωπο σχηματίζοντας τρεις ομάδες. Ευλογούν με το δεξί τους χέρι, ενώ στο αριστερό κρατούν ευαγγέλιο ή ειλητάριο. Οι υπόλοιποι έξι απόστολοι λογικά θα εικονίζονταν απέναντι, στο βόρειο τμήμα της καμάρας, ενώ το κέντρο της θα καταλάμβανε η Ετοιμασία του Θρόνου με το ’γιο Πνεύμα- Περιστερά.
  • Βιβλιογραφία : Άννα Τσιτουρίδου, Η Παναγία των Χαλκέων, Θεσσαλονίκη 1998.