• Ναΐσκος του Σωτήρος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 453
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Ναός
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 14ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Ιστορία : Ο ναΐσκος πιθανότατα υπήρξε παρεκκλήσι της Μονής του κυρ Ιωήλ. Κατά την Τουρκοκρατία μέρος της Μονής περιήλθε σε ιδιώτες και χτίσθηκαν κατοικίες, εντός των οποίων περιήλθαν η μικρή βασιλική της Παναγίας Ελεούσης και ο ναός του Σωτήρος. Ο ναός ουδέποτε περιήλθε στους Τούρκους, καθώς ευρισκόταν εντός περιβόλου οικίας.
  • Περιγραφή : Ο ναΐσκος έχει εντελώς τετράγωνο σχήμα. Τέσσερα τυφλα τόξα, ανοιγόμενα στις τέσσερις πλευρές του οικοδομήματος υποβαστάζουν τον τρούλλο, ο οποίος είναι πιο μεγάλος απ όσο θα επέτρεπαν οι διαστάσεις του να ? σκου, αλλά λόγω της πλαστικότητάς του δεν γίνεται αντιληπτό με την πρώτη ματιά. Η τοιχοδομία του είναι εξαιρετικά απλή και καλαίσθητη, καθώς περιορίζεται σε μία οδοντωτή ταινία που πλαισιώνει τα ημικυκικά αετώματα και το πάνω μέρος της κόγχης. Ο τρούλλος είναι όμοιος με τους αντίστοιχους της Μονής Βλαττάδων και των Αγίων Αποστόλων.
  • Βιβλιογραφία : Α. Ξυγγόπουλου, Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρόνων των Παλαιολόγων , Θεσσαλονίκη 2007, εκδ. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών