• Η Συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 447
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Τοιχογραφία
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Τρέχουσα Θέση : Νότιο κλίτος, Εκκλησία Αγίου Νικολάου του Ορφανού
  • Περιγραφή : Οι μορφές χωρίζονται από το ανατολικό τμήμα του διλόβου τοξωτού ανοίγματος, που επιτρέπει την επικοινωνία της πλευράς αυτής με το κεντρικό κλίτος. Αριστερά ο Χριστός, καθισμένος σε βράχο, έχει πίσω του μία ομάδα Αποστόλων. Ξεχωριστή μορφή είναι η Σαμαρείτιδα . Ρίχνει τη στάμνα της μέσα στο πηγάδι, αλλ έχει στραμμένο το κεφάλι και την προσοχή της ολόκληρη στον Ιησού. Το μακρύ κόκκινο πέπλο δίνει ιδιαίτερη αίγλη στη μορφή της.