• Η Βαϊοφόρος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 441
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης
  • Τύπος : Ψηφιδωτό
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : Πατριαρχία Νίφωνα (1310-1314)
  • Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  • Συνθήκες : Έχουν αφαιρεθεί οι χρυσές ψηφίδες, ζημιές από τουρκικά επιχρίσματα και νερά της βροχής.
  • Τρέχουσα Θέση : Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στο δυτικό τμήμα της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, ΝΑ από τη Ληταία πύλη, δίπλα στα τείχη.
  • Περιγραφή : Αριστερά εικονίζεται ο Χριστός, με βαθύχρωμο ένδυμα, επάνω σε λευκό υποζύγιο, και ακολουθούν οι μαθητές, πρώτος ο Πέτρος, με χρυσοκίτρινο ιμάτιο, και μετά οι υπόλοιποι, πίσω από έναν χαμηλό βράχο. Είναι η στιγμή που το ζώο στρίβει τον κατηφορικό δρόμο για να κατευθυνθεί αμέσως μετά προς την Ιερουσαλήμ. Δεξιά, στο πρώτο επίπεδο, πολυάριθμοι Ιουδαίοι, μορφές με ατομικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερη έκφραση ο καθένας, βγαίνουν βιαστικοί από την πόλη για να προϋπαντήσουν τον Σωτήρα. Μπροστά τους μικρά παιδιά στρώνουν στο δρόμο τα ρούχα τους, ενώ άλλα, τα πιο τολμηρά, έχουν ανεβεί στα δέντρα και κόβουν κλαδιά. Πίσω από τον Χριστό υψώνεται κατακόρυφο το όρος των Ελαιών και στην αντίστοιχη θέση, πίσω από τη μάζα των Ιουδαίων, η Ιερουσαλήμ. Η πόλη, όπως είναι φυσικό, αποδίδεται περιληπτικά, αλλά με τα χαρακτηριστικά της στοιχεία σε έμφαση. Διακρίνονται εύκολα τα τείχη με τις επάλξεις και τις πύλες και πίσω τους ο κυκλικός ναός του Σολομώντα, που υψώνεται επιβλητικός στη μέση της πόλης. Τα υπόλοιπα κτίρια παρατάσσονται γύρω από το ναό κλιμακωτά, το ένα πίσω από τ άλλο, και δίνουν με τις κόκκινες στέγες, τους γκριζοκίτρινους τοίχους, τα έντονα λευκά γραμμικά φώτα και τη φωτοσκίαση, μια ζωηρή γραφικότητα στο σύνολο.