• Το μοναστήρι Βραγκιανών
  • Κωδικός Αντικειμένου : 436
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
  • Τύπος : Μοναστήρι
  • Ρυθμός : ναός αγιορείτικου τύπου
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 1655
  • Επιγραφές : “Ανηγέρθη και ιστορήθη ούτος ο θείος νάρθηξ διά συνδρομής δαπάνης τε και εξόδου του θεοφελιστάτου Αγίου Ραδοβισδίου κ. κ. Καλλινίκου του νυν αρχιερατεύοντος και ηγεμονεύοντος Κυρίου Χριστοφόρου, τα δυο αδέλφια εκ κώμης Πινάσας Μαίου 25 1797” , “Ανηγέρθη εκ βάθρων ο θήος και πάνσεπτος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού διά συνδρομής Παρθενίου ιερομονάχου έτει ΑΧΝΕ Μην Ιούληος ΙΑ ”
  • Τρέχουσα Θέση : Σε απόσταση μια ώρα με τα πόδια από τον κεντρικό συνοικισμό των Βραγκιανών της Αργιθέας απέναντι στην “Μερμιτζάλα”
  • Ιστορία : Το μοναστήρι έπαιξε σπουδαιότατο ρόλο στη νεότερη ελληνική ιστορία, γιατί εκτός της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του βρισκόταν και σε πολύ ανθηρή οικονομική κατάσταση. Πολλές φορές οι αγωνιστές του 1821 εύρισκαν εκεί φιλοξενία. Ο Καραϊσκάκης, ο Κατσαντώνης και οι Μπουκουβαλαίοι το είχαν κέντρο εφοδιασμού τους στον αγώνα του 21. Επίσης το μοναστήρι φιλοξένησε εξήντα μέρες τους 54 Σουλιώτες μετά την αναχώρησή τους από το μοναστήρι Κώστη και τους διευκόλυνε να φθάσουν στην Πάργα. Αργότερα το μοναστήρι επέτρεψε να κατοικήσουν εκεί μερικές οικογένειες κατατρεγμένων που δεν άντεχαν άλλο στον τουρκικό ζυγό και εγκαταλείποντας τις εστίες τους κατέφυγαν στο μοναστήρι. Στις 18 Δεκεμβρίου 1862 το μοναστήρι λεηλατήθηκε και η μοναστική αδελφότητα σφαγιάστηκε.
  • Περιγραφή : Ο ναός είναι μικρός, σε σχήμα σταυρού, χωρίς τρούλο. Στο μέσον του ναού σώζεται κρεμασμένος ένας ξυλόγλυπτος και επίχρυσος κύκλος, σαν πολυέλαιος, που κρέμονταν δώδεκα μικρές ξύλινες εικόνες που παρίσταναν η κάθε μια από το ένα μέρος έναν προφήτη και από το άλλο μέρος έναν απόστολο. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και πολύ μεγάλης αξίας. Χαρακτηριστική είναι η τοιχογραφία πάνω από την είσοδο του ναού που παριστάνει τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος και είναι από το 1797, όταν κτίστηκε ο νάρθηκας. Σε κάθε πλευρά υπάρχει ένα κεφαλαίο Φ που με πρόχειρη αποκρυπτογράφηση σημαίνει, Φίλε, Φέρε, Φάγε, Φύγε.