• Το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Δρακότρυπας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 435
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
  • Τύπος : Μοναστήρι
  • Ρυθμός : τρίκλιτος με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Επιγραφές : “ +ΥΜΗΝ ΔΕΔΟΤΑΙ Η ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΏΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ.ΔΕΙΞΕ ΤΕ ΗΜΗΝ ΤΑ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΕ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ” , “Έτος ΖΣΞδ από Χριστού ΑΨΝΗ
  • Τρέχουσα Θέση : Τύμπανο
  • Ιστορία : Το όνομα Σκλάταινα είναι σλαβικό και προέρχεται από τη σλαβική λέξη σθλάτενα που σημαίνει ξηρόρεμα. Το χωριό ονομάζεται Δρακότρυπα, γιατί έξω από το χωριό και κάτω από το μοναστήρι είναι μια μεγάλη σπηλιά (τρύπα) και πίστευαν ότι εκεί υπήρχε δράκος.
  • Περιγραφή : Οι καμάρες της στέγης στηρίζονται από το ένα μέρος σε δυο πεσσούς που είναι μέσα στο ιερό και από το άλλο στον τοίχο που συνδέει το νάρθηκα με τον κυρίως ναό. Ο τρούλος έχει παράθυρα. Έχουν από ένα μεγάλο παράθυρο και από τρία μικρά πιο πάνω. Όλα τα παράθυρα είναι μονόλοβα. Ο νάρθηκας συγκοινωνεί με τον κυρίως ναό με δυο εισόδους, μια στο μεσαίο κλιτός και άλλη στο δεξιό. Επίσης εκτός από τη δυτική είσοδο, που είναι η κυρία είσοδος προς το ναό, υπάρχει και άλλη είσοδος στο νότιο τοίχο του νάρθηκα που είναι σήμερα κτισμένη. Το ιερό είναι τρίκογχο. Ο ναός διατηρείται σε άριστη κατάσταση και είναι αγιογραφημένος από το λαϊκό ζωγράφο Θεόδωρο Ουρία στα 1758, καθώς φαίνεται σε σχετική επιγραφή. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο και χρυσοποίκιλτο, άριστης τέχνης, επεκτείνεται και στα τρία κλίτη του κυρίως ναού και πάνω από την ωραία πύλη είναι ανάγλυφα τα γράμματα ΑΨΜΑ (1741). Στην πρώτη σειρά είναι θωράκια, χωρίς παραστάσεις. Στην τρίτη σειρά πάνω από το επιστύλιο είναι μικρές φορητές εικόνες από τη μεγάλη δέηση και το δωδεκάορτο σε δυο σειρές. Στα δεσποτικά λείπουν οι δυο ακραίες εικόνες του τέμπλου. Στο νάρθηκα στην πρώτη σειρά προςτο δάπεδο εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι, στη δεύτερη σειρά προτομές αγίων και στην Τρίτη και τέταρτη εικόνες από την Παλιά και την Καινή Διαθήκη (πάθη του Χριστού) και μαρτύρια διαφόρων αγίων. Σε υψόμετρο 800 μέτρα στον Τύμπανο είναι κτισμένο το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας Σκλάταινας. (Σκλάταινα είναι το παλιό όνομα του κοντινού χωριού που λέγεται σήμερα Δρακότρυπα και ανήκει στο Δήμο Γόμφων).