• Επιτάφιος θρήνος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 419
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 18ος αι.
  • Τρέχουσα Θέση : Μονή Καλογραίων
  • Περιγραφή : Αντιπροσωπευτική εικόνα του 18ου αιώνα αποτελεί ένας Επιτάφιος Θρήνος που φυλάσσεται στο σκευοφυλάκιο της μονής Καλογραιών. Ο Χριστός απεικονίζεται νεκρός σε λαρνακοειδή τάφο. Τον περιβάλλουν από τη μία πλευρά η Θεοτόκος και δύο Μυροφόρες και από την άλλη ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος με την κλίμακα της αποκαθήλωσης και ο Ιωάννης που ασπάζεται το χέρι του. Στο βάθος ορθώνεται σταυρός με τα σύμβολα του Πάθους και δύο Σεραφείμ. Εκατέρωθεν της κεντρικής παράστασης, μέσα σε ελλιψοειδή σχήματα αναπαρίστανται οι προφήτες Δαυίδ, Αββακούμ, Σολομών και Ισαΐας. Η όλη σύνθεση, σύμφωνη με τις υποδείξεις του Διονύσιου εκ Φουρνά, ακολουθεί παλαιότερα πρότυπα της βυζαντινής παράδοσης συνδυάζοντάς τα με έντονα δυτικά στοιχεία, όπως το φυσιοκρατικό πρόσωπο της Παναγίας και η πλαστικότητα των γυμνών μερών κάποιων μορφών.