• Χριστός Μέγας Αρχιερέας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 417
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 17ος αι.
  • Επιγραφές : «Ο ΒΑCΙΛΕΥC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΟΝΤΩΝ», «ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΑC»
  • Τρέχουσα Θέση : Μητροπολιτικό Μέγαρο Καλαμάτας
  • Περιγραφή : Στην κρητική ζωγραφική του 17ου αιώνα πρέπει να ενταχθεί και εικόνα του Μητροπολιτικού Μεγάρου, κατεστραμμένη κατά το κάτω ήμισυ, η οποία απεικονίζει τον Χριστό Μέγα Αρχιερέα. Καθιστός σε ξύλινο θρόνο με ερεισινωτό, φορά αρχιερατική στολή, κρατά ανοιχτό ευαγγέλιο και ευλογεί. Εκατέρωθεν της κεφαλής Του οι επιγραφές «Ο ΒΑCΙΛΕΥC ΤΩΝ ΒΑCΙΛΕΥΟΝΤΩΝ», «ΚΑΙ ΜΕΓΑC ΑΡΧΙΕΡΕΑC». Πρόκειται για εικονογραφικό τύπο με έντονο ευχαριστιακό χαρακτήρα, ο οποίος εμφανίστηκε τον 14ο αιώνα και καθιερώθηκε από την Κρητική Σχολή. Συνδυάζει τις δύο ιδιότητες του Χριστού, ως Αρχιερέα και ως Βασιλέα, ενώ λόγω της λειτουργικής σημασίας του χρησιμοποιήθηκε συχνά σε δεσποτικές εικόνες τέμπλου.