• Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 416
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 17ος αι.
  • Τρέχουσα Θέση : Μονή Καλογραιών
  • Περιγραφή : Στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της κρητικής σχολής εντάσσεται και η Ένθρονη Βρεφοκρατούσα της μονής Καλογραιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ η αυστηρή μετωπικότητα των μορφών, ο ξύλινος θρόνος χωρίς ερεισίνωτο, τα σκοτεινά γυμνά μέρη των μορφών με το βαθύχρωμο προπλασμό, αλλά και τα περίτεχνα ενδύματα με το γραμμικό φωτισμό που εξαίρει τους όγκους των σωμάτων.