• Παναγία η Οδηγήτρια
  • Κωδικός Αντικειμένου : 414
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : Τέλη 15ου –αρχές 16ου αι.
  • Επιγραφές : «Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗ ΤΩ ΩΡΕΙ ΒΟΥΛΚΑΝΩ».
  • Τρέχουσα Θέση : Μονή Βουλκάνου
  • Περιγραφή : Περίφημη είναι η Παναγία της μονής Βουλκάνου, αριστεροκρατούσα, σε προτομή, στον τύπο της Οδηγήτριας. Η εικόνα, συντηρημένη σήμερα και επιζωγραφισμένη δύο φορές, το 1772 και το 1856, σύμφωνα με επιγραφές στην αργυρή επίχρυση επένδυσή της, έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις. Ο καλλιτέχνης που τη φιλοτέχνησε φαίνεται πως ακολούθησε παλαιότερα πρότυπα της εποχής των Παλαιολόγων. Έχει υποστηριχθεί μια χρονολογία στο μεταίχμιο του 15ου και του 16ου αιώνα, δεν θα ήταν όμως αβάσιμη και μια μεταγενέστερη χρονολόγηση λόγω των τεχνοτροπικών της χαρακτηριστικών.