• Παναγία η Γλυκοφιλούσα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 413
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : Δεύτερο μισό του 15ου αι.
  • Τρέχουσα Θέση : Μονή Καλογραιών
  • Περιγραφή : Ο εικονογραφικός τύπος της Βρεφοκρατούσας, όπου ο Χριστός παριστάνεται με γυμνό το αριστερό πόδι, ανάγεται σε Παλαιολόγειο πρότυπο και καθιερώθηκε από τα κρητικά εργαστήρια του 15ου αιώνα. Συνδέεται νοηματικά με τον Χριστό ως αμνό, σχήμα που προεικονίζει το μελλοντικό Πάθος και τη Θυσία, Τα όμορφα χαρακτηριστικά των προσώπων με τα μαλακά πλασίματα και η γενικότερη τάση διακόσμησης της εικόνας συνθέτουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, που χάνει όμως σε πνευματικότητα και την εντάσσει στο δεύτερο μισό του 15ου αιώνα, εποχή εφαρμογής νέων πρακτικών στα κρητικά εργαστήρια με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγαλύτερη τυποποίηση των εικονογραφικών τύπων που οφειλόταν στη μαζική παραγωγή των εικόνων.