• Ιερός ναός κοίμησης της Θεοτόκου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 412
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : μονόχωρος ναός
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τρέχουσα Θέση : Άμφεια, κοντά στη μονή Γαρδικίου
  • Περιγραφή : Ο ναός βρίσκεται κοντά στη μονή Γαρδικίου και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λίγες με πολλές φθορές, αλλά υψηλής ποιότητας τοιχογραφίες του. Από το αρχικό κτίσμα του μονόχωρου σήμερα ναού σώζεται η αψίδα του ιερού και ελάχιστα τμήματα των πλάγιων τοίχων. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού διακρίνεται, σχεδόν ανεξίτηλη, η Πλατυτέρα και κάτω από την επιγραφή οι συλλειτουργούντες Ιεράρχες. Καλύτερα διατηρείται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που φορά αρχιερατική στολή, ευλογεί με το δεξί και κρατά με το αριστερό ανεπτυγμένο ειλητάριο. Η κτιστή Αγία Τράπεζα εφάπτεται στο ημικύκλιο της κόγχης και καλύπτεται με το θέμα του Ιωνά εκβραζόμενου από το στόμα το κήτους. Κρατά ανοικτό ειλητάριο με την επιγραφή «εβοήσα εν θλίψει μου προς τον θεόν μου και εισήκουσέ μου». Η απεικόνιση του Ιωνά στην πρόσοψη της Αγίας Τράπεζας είναι σπάνια, συνήθως εικονίζεται κάτω από την κόγχη της Πρόθεσης. Στην περίπτωση της Παναγίας της Άμφειας έχει προστεθεί και η μορφή του Ταράσιου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, που συνδέεται με την αναστήλωση των εικόνων και σε Λόγο του στα Εισόδια της Θεοτόκου αναφέρει «συ του Ιωνά η εν τω κήτει διάσωσις…».