• Ιερός ναός Ευαγγελιστρίας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 410
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : μονόχωρος, ξυλόστεγος ναός με ημικυκλική αψίδα
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 18ος αι.
  • Τρέχουσα Θέση : Μεσορούγα
  • Περιγραφή : Ο ναός Ευαγγελίστριας μονόχωρος, ξυλόστεγος ναός με ημικυκλική αψίδα στην ανατολική όψη, σώζει τοιχογραφίες του 18ου αιώνα στο ιερό και στο κτιστό τέμπλο. Στο βόρειο τμήμα του τέμπλου έχουμε την παράσταση του Ευαγγελισμού, με την Παναγία όρθια να κλίνει ελαφρώς την κεφαλή και να απλώνει το δεξί χέρι προς τον αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την ευλογεί. Στο γαλάζιο βάθος υπάρχουν υψηλά κτήρια ενώ από τον ουρανό κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή ακτίνας στη κεφαλή της Παναγίας. Στο νότιο τμήμα εικονίζεται ο Ιησούς Μέγας Αρχιερεύς και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, φορώντας γαλάζια μηλωτή και κρατώντας ανοικτό ειλητάριο με δυσανάγνωστη επιγραφή.