• Ιερός ναός αγίου Νικολάου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 405
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Είναι τύπου ελεύθερου σταυρού.
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 12ος αι.
  • Τρέχουσα Θέση : Μεσορούγα της Αλαγονίας (τ. Σίτσοβα)
  • Περιγραφή : Το συγκεκριμένο σχήμα ναού με τέσσερις τουλάχιστον εφαρμογές στη Μεσσηνία του 12ου αιώνα, θα αναδειχθεί κατά τον 17ο αιώνα σε ένα από τους δημοφιλέστερους ναοδομικούς τύπους στη μοναστηριακή αρχιτεκτονική τη ευρύτερης περιοχής. Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των αετωμάτων της εγκάρσιας κεραίας στην εκκλησία της Αλαγονίας, θυμίζει αντίστοιχα παραδείγματα σε ναούς της Λακωνίας, κάτι που εναρμονίζεται απόλυτα με τη σταδιακή ανάκτηση των ορεινών χωριών του Ταϋγέτου από τους Βυζαντινούς. Στην τοιχοποιία του Αγίου Νικολάου έχουν εντοιχιστεί με διακοσμητική διάθεση αρκετά εφυαλωμένα πινάκια. Τέσσερα από αυτά, στο βόρειο αέτωμα, είναι προϊόντα βυζαντινών εργαστηρίων, ενδεχομένως πελοποννησιακών. Ένα πέμπτο, το εντυπωσιακότερο όλων, έχει πακτωθεί στο νότιο αέτωμα και προέρχεται από κάποιο κεραμικό εργαστήριο της Κάτω Ιταλίας. Παρόμοια πιάτα έχουν εντοπιστεί τελευταία στις ανασκαφές του κάστρου της Γλαρέντζας στην Ηλεία, επιβεβαιώνοντας την έντονη εμπορική δραστηριότητα μεταξύ Βυζαντινών και Φράγκων στο μεταίχμιο του 13ου προς τον 14ο αιώνα, παρά τις συνεχείς μεταξύ τους συγκρούσεις στα πεδία των μαχών.