• Ιερός ναός αγίων Θεοδώρων Σερρών
  • Κωδικός Αντικειμένου : 400
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Σερρών
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : τρίκλιτη βασιλική
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Σέρρες
  • Διαστάσεις : 15,60x24,00 μ.
  • Τρέχουσα Θέση : κέντρο της παλαιάς πόλης των Σερρών
  • Ιστορία : Ο περικαλλής ναός ανακαινίστηκε αρκετές φορές. Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις επεμβάσεις και ο τρόπος κατασκευής μας βοηθούν στην εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων. Την πρώτη σημαντική επέμβαση στη δόμηση του ιερού έκανε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Βασίλειος ο Β΄, ως επινίκια ευχαριστία για την επικράτησή του κατά των Βουλγάρων σε δύσβατη περιοχή όχι μακριά από την πόλη των Σερρών, στις 29 Ιουλίου του 1014. Ο ναός, χτισμένος σε μια μεγάλη αυλή στο κέντρο της αρχαίας πόλεως των Σερρών, ήταν αρχιτεκτονικού ρυθμού «Βασιλικής με εγκάρσιο κλίτος». Με την επέμβαση του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ το ιερό στέφθηκε από καμάρα και έξι πολύχρωμοι κίονες χωρισμένοι σε δύο ομάδες υποβάσταζαν τη μολυβδοσκέπαστη οροφή του, επιτρέποντας ταυτόχρονα την επέκταση των πτερυγίων του εγκάρσιου κλίτους, ώστε να σχηματιστεί τρίκλιτη βασιλική.
  • Περιγραφή : Στο κέντρο της παλαιάς πόλης των Σερρών βρίσκεται ο παλαίφατος Ναός των Αγίων ενδόξων στρατιωτικών μαρτύρων Θεοδώρων, Τήρωνος και Στρατηλάτου. Είναι μεγάλη ορθογώνια βασιλική (εσωτερικών διαστάσεων 15,60x24,00 μ.) που διαιρείται σε δύο μέρη: στον πρόναο και στον κυρίως ναό. Ο κυρίως ναός χωρίζεται, με δύο κιονοστοιχίες, σε τρία κλίτη. Τα πολλά παλαιοχριστιανικά στοιχεία που διασώζονται ως δομικά υπολείμματα στο ναό, ανάγουν την αρχική του κατασκευή, με πολλές πιθανότητες, έως και τον 6ο μ. Χ. αιώνα.