• Ιερός ναός Ευαγγελιστρίας Σερρών
  • Κωδικός Αντικειμένου : 398
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Σερρών
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Τρίκλιτη Βασιλική
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Σέρρες
  • Τρέχουσα Θέση : Κάτω Καμενίκιας
  • Ιστορία : Η ακριβής χρονολογική τοποθέτηση της ανέγερσης του Ναού είναι αδύνατη. Η περιοχή άνω και κάτω Καμενίκια αναφέρεται από την εποχή του Βυζαντίου. Επί Τουρκοκρατίας η Κάτω Καμενίκια ονομαζόταν Κριστιάν (Χριστιανική) Καμενίκια, γεγονός που μαρτυρεί πως πρέπει να υπήρχε Ιερός Ναός από πολύ παλιά εκεί. Δεν υπάρχουν επίσης στοιχεία για την ημερομηνία των εγκαινίων του Ιερού Ναού. Το παλαιότερο στοιχείο που αναφέρεται με συγκεκριμένη ημερομηνία είναι μια εικόνα του Ιερού Ναού από το 1817.
  • Περιγραφή : Στην περιοχή της Κάτω Καμενίκιας, στα δυτικά της πόλεως των Σερρών βρίσκεται ο ναός Ευαγγελιστρίας. Η σημερινή μορφή του ναού, ο οποίος είναι τρίκλιτη βασιλική, με σχήμα σχεδόν τετράγωνο (18,30x17,80), έγινε σε τρία στάδια, τα έτη 1962, 1971 και 1984. Η αγιογράφηση του ναού πραγματοποιήθηκε σε δύο χρονικές περιόδους. Η πρώτη το 1979-1982, από τον αγιογράφο Γεώργιο Ζλατάνη. Τότε αγιογραφήθηκαν το ιερό Βήμα και ένα μικρό τμήμα του κυρίως ναού. Κατά την δεύτερη, το 1996-1998, ολοκληρώθηκε η αγιογράφηση του ναού από τους αγιογράφους αδελφούς Βλάχου και Αντώνιο Λαδιά.