• Ιερός ναός αγίου Γεωργίου Νιγρίτης
  • Κωδικός Αντικειμένου : 394
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Σερρών
  • Τύπος : ναός
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Σέρρες
  • Τρέχουσα Θέση : Νιγρίτα
  • Ιστορία : Η προφορική παράδοση αναφέρει ότι αγιογράφησε το Ναό ένας μοναχός, του οποίου ανταμοιβή ήταν η διαμονή και η σίτισή του. Τις τοιχογραφίες του 19ου αιώνα αγιογράφησε ο γνωστός για το έργο του την εποχή εκείνη στη βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Αλβανία, Βουλγαρία και Σκόπια, Μιχαήλ Αναγνώστης «ο εκ Σαμαρίνης» με την ομάδα του.
  • Περιγραφή : Ο ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτης είναι το σημαντικότερο μνημείο στη Νιγρίτα και στην ευρύτερη περιφέρεια αυτής, από απόψεως ιστορικής αλλά και αρχιτεκτονικής και έχει φτάσει στη σημερινή του μορφή προοδευτικά, σε τρεις φάσεις, με τελευταία επέμβαση που χρονολογείται στα τέλη του 17ου αιώνα με αρχές του 18ου. Στον κυρίως ναό και στον νάρθηκα υπάρχουν τοιχογραφίες του 18ου και του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Ο αγιογράφος των τοιχογραφιών του 18ου αιώνα είναι άγνωστος.