• Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Δομενίκου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 377
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, με μεταγενέστερο εσωνάρθηκα.
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τρέχουσα Θέση : Βρίσκεται κτισμένος στο βορειοανατολικό τμήμα του χωριού, κτισμένος στην παλαιά ακρόπολη των Χυρετιών.
  • Περιγραφή : Εκ πρώτης όψεως δίδει την εντύπωση πως πρόκειται για μεταβυζαντινό μνημείο, ωστόσο, το σύνθρονο, το τρίλοβο παράθυρο της κόγχης του ιερού Βήματος, οι τοξωτές κιονοστοιχίες, που τα κλίτη και η βυζαντινή επιγραφή, στον δυτικό τοίχο καθώς και πολλά άλλα στοιχεία δηλώνουν ότι ο Ναός είναι κτίσμα της βυζαντινής περιόδου. Ο Ναός έχει ευρύχωρο ιερό Βήμα, ενώ τα διακονικά επικοινωνούν με θολωτές πύλες. Στο χώρο του εσωνάρθηκος διασώζεται μικρό τμήμα από το παλαιό ψηφιδωτό δάπεδο του Ναού.