• Ιερά Μονή Αναλήψεως του Σωτήρος Συκέας
  • Κωδικός Αντικειμένου : 374
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ελασσώνας
  • Τύπος : Μοναστήρι
  • Ρυθμός : Σταυροειδής, εγγεγραμμένος με πλαγίους χορούς
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τρέχουσα Θέση : Βρίσκεται κτισμένη σε απόσταση τριών χιλιομέτρων, δυτικά της Συκέας Ελασσώνος.
  • Ιστορία : Η Ιερά Μονή ιδρύθηκε επί αρχιερατείας του Αρχιεπισκόπου Ελασσώνος Γερμανού.
  • Περιγραφή : Ο τρούλλος του Καθολικού είναι οκταγωνικός, κτισμένος εξ ολοκλήρου από πλίνθους. Οι πλάγιοι χώροι εσωτερικά είναι ημικυκλικοί και εξωτερικά τρίπλευροι. Οι μικρές κόγχες της Προθέσεως και του Διακονικού, στο ιερό Βήμα, εγγράφονται στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Το κυρίως Βήμα καλύπτεται εσωτερικά από θόλο, ο οποίος δεν προβάλλει πάνω από την στέγη. Ο χώρος του Ιερού Βήματος οριοθετείται από δύο πεσσούς και από ξυλόγλυπτο τέμπλο που οπτικά το απομονώνει από τον κυρίως Ναό. Ο κυρίως Ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη από δύο σειρές κίονες, τρεις σε κάθε σειρά. Οι δύο πρώτοι, από την δυτική είσοδο του Ναού, είναι μαρμάρινοι. Οι επάνω κίονες καταλήγουν σε παραλληλεπίπεδα κιονόκρανα, χωρίς ιδιαίτερη διακόσμηση. Τα τόξα των αψίδων δένονται με ελκυστήρες, εξασφαλίζοντας έτσι την ευστάθεια του κτιρίου, ενώ ο τρούλλος, στην εσωτερική του βάση, κοσμείται από διπλή οδοντωτή ταινία από πλίνθους. Εσωτερικά το Καθολικό κοσμείται από το παλαιό ξυλόγλυπτο τέμπλο, αγνώστου τεχνίτου. Οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου κατασκευάστηκαν το 1778, διά χειρός Αστερίου εκ Καλαρρύτων Ιωαννίνων. Επίσης, αξιόλογα ξυλόγλυπτα έργα στον Ναό, είναι ο Αρχιερατικός Θρόνος και τα δύο προσκυνητάρια, έργα του 1776.