• Μονή του αγίου Δημητρίου Αυγού
  • Κωδικός Αντικειμένου : 368
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : Μοναστήρι
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : Κατά τον 11ο αιώνα
  • Περιγραφή : Αρχιτεκτονικά και τυπολογικά χαρακτηριστικά του καθολικού μαζί με τα σπαράγματα των τοιχογραφιών του σπηλαίου της Μεταμόρφωσης, ανάγουν την κτίση της μονής κατά τον 11ο αιώνα. Κατηφορίζοντας προς τη μονή, το πρώτο κτίσμα που αντικρίζουμε είναι ένα διώροφο κτίριο, στην τοιχοποιία του οποίου είναι ορατά τα σημάδια των έργων ανακαίνισης που έγιναν τα τελευταία χρόνια στη μονή. Το κυρίως κτίσμα της μονής αποτελείται από το ισόγειο και δύο ορόφους με κελιά μικρών διαστάσεων. Ο δισυπόστατος ναός που έχει αφιερωθεί στον Άγιο Δημήτριο και στους Αγίους Θεοδώρους (βόρειο τμήμα), κατέχει ακανόνιστο τετράγωνο χώρο και έχει λαξευμένες τις τρεις πλευρές του στο βράχο εκτός από τη βόρεια και μέρος της δυτικής που είναι η πρόσοψη του ναού και η μόνη είσοδος σε αυτόν. Η επικοινωνία των δύο ναών που σχηματίζουν το καθολικό γίνεται με δίλοβο άνοιγμα, στηριγμένο σε κίονα, ο οποίος φέρει κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού, ενώ στην όψη του ανοίγματος μαυρισμένα στηθάρια αγίων δείχνουν έργα εξαιρετικής τέχνης του 17ου αιώνα.