• Μονή Καλαμίου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 366
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : Αρχές 17ου αιώνα
  • Τοποθεσία : Λιγουριό
  • Επιγραφές : ανηγέρθη και ανιστορήθη παρά του καθηγουμένου Δαυίδ το έτος 1616»
  • Περιγραφή : Η πρώτη μαρτυρία για τη μονή είναι γραμμένη στην κτητορική επιγραφή του παλαιού καθολικού της σύμφωνα με την οποία «ανηγέρθη και ανιστορήθη παρά του καθηγουμένου Δαυίδ το έτος 1616». Διαβαίνοντας σήμερα ο προσκυνητής την επιβλητική αυλόθυρα της μονής αντικρίζει εμπρός του το καθολικό και ολόγυρα διατεταγμένα σε τετράπλευρο σχήμα τα υπόλοιπα όμορφα κτίσματά της. Το καθολικό έχει αφιερωθεί στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο μικρός παλαιός ναός έχει κτιστεί στον τύπο βασιλικής και στη δυτική του πλευρά έχει ακουμπισμένο ένα οικοδόμημα ( πιθανόν ηγουμενείο) με τρεις παράλληλους χαμηλούς καμαρωτούς χώρους, που αποτελούσαν τα κελιά των ασκητών. Ολόκληρο το εσωτερικό του ναού και το κτιστό τέμπλο του φέρουν τοιχογραφίες που σώζονται σε καλή κατάσταση. Μπορεί η κτητορική επιγραφή, πάνω από την είσοδο, να αποκαλύπτει πως ζωγραφίστηκαν το 1616, δεν φανερώνει όμως το δημιουργό τους. Σε επαφή με το μικρό καθολικό υψώνεται ο σύγχρονος ναός που έχει κτιστεί στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς και έχει αφιερωθεί στην Κοίμηση της Θεοτόκου, στην Αγία Μαρκέλλα και τον Άγιο Νήφωνα. Άλλους τόπους προσευχής αποτελούν τα παρεκκλήσια της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, της Αγίας Αικατερίνης, των επτά παίδων των εν Εφέσω, του Αγίου Αγαθαγγέλου και ο κοιμητηριακός ναός έξω από τον περίβολο.