• Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων
  • Κωδικός Αντικειμένου : 365
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : δικιόνιος εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : Τέλη 11ου- αρχές 12ου
  • Τοποθεσία : Λυγουριό
  • Επιγραφές : «Κύριε βοήθη του δούλου σου Θεοφήλακτον του ηκοδόμου από νησή ου Κήας»
  • Περιγραφή : Στην έξοδο της περιοχής Λυγουριού, δεξιά του δρόμου που οδηγεί στο Ασκληπειό, έχει διασωθεί ο παλαιότερος βυζαντινός ναός της περιοχής, που τιμάται στο όνομα του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα. Ο αρχιτεκτονικός του τύπος χαρακτηρίζεται ως δικιόνιος εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός με τρούλο. Για την οικοδόμηση του ναού έχει χρησιμοποιηθεί ποσότητα αρχαίου υλικού, λίθοι και τούβλα της εποχής. Η κεραμική διακόσμηση της εκκλησίας, αν και διακρίνεται για την ποικιλία των θεμάτων της δεν είναι αρκετά πλούσια. Στο βόρειο τοίχο υπάρχει επιγραφή, η οποία γράφει «Κύριε βοήθη του δούλου σου Θεοφήλακτον του ηκοδόμου από νησή ου Κήας». Από την εσωτερική διακόσμηση, που έφερε στο νάρθηκα και στον κυρίως ναό, διατηρήθηκαν σπαράγματα αγιογραφιών, τα οποία τοποθετούνται λίγα χρόνια μετά την οικοδόμησή του.