• Κοίμηση της Θεοτόκου
  • Κωδικός Αντικειμένου : 364
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : αρχές 18ου
  • Τοποθεσία : Λυγουριό
  • Επιγραφές : «δια σηνδρομής και ταύτης χώρας και πάσης κυνότητος αρχιερεύοντος του επισκόπου ημών Ιακόβου Δαμαλών και Πεδιάδος το Φεβρουάριο του 1701»
  • Περιγραφή : Η μεταβυζαντινή εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου έχει διασωθεί στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδή ναού με τρούλο. Στη δυτική πλευρά της υψώνεται ένα διώροφο κωδωνοστάσιο, τα τόξα του οποίου έχουν δημιουργηθεί από λαξευτούς θολίτες. Στο κωδωνοστάσιο αντί κιόνων έχουν χρησιμοποιηθεί δύο βάθρα αρχαίων περιρραντηρίων. Η είσοδος στο ναό, ο οποίος εσωτερικά δίνει την εντύπωση τρίκλιτης βασιλικής, γίνεται από τη νότια πλευρά μέσω θύρας. Η κτητορική επιγραφή πάνω από την είσοδο, μαρτυρά πως ο ναός κτίστηκε «δια σηνδρομής και ταύτης χώρας και πάσης κυνότητος αρχιερεύοντος του επισκόπου ημών Ιακόβου Δαμαλών και Πεδιάδος το Φεβρουάριο του 1701». Στην κορυφή του λόφου έχει διασωθεί η μικρή βασιλική των Ταξιαρχών, η οποία πάνω στο κτιστό τέμπλο της και στους δύο πλάγιους τοίχους φέρει αξιόλογες παλαιές τοιχογραφίες.