• Αγία Μαρίνα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 363
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : εγγεγραμμένους σταυροειδής τετρακιόνιους ναούς με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Λυγουριό
  • Περιγραφή : Μεταβυζαντινός ναός που έχει αφιερωθεί στην Αγία Μαρίνα και ανήκει στους εγγεγραμμένους σταυροειδείς τετρακιόνιους ναούς με τρούλο. Εσωτερικά τέσσερις μαρμάρινοι αρχαίοι κίονες, οι τρεις από τους οποίους φέρουν ιωνικά κιονόκρανα, στηρίζουν τον τρούλο του. Το κτιστό τέμπλο διαχωρίζει τον κυρίως ναό και έχει τοιχογραφηθεί, όπως και σημαντικό μέρους του ναού, με αγιογραφίες άγνωστου ζωγράφου. Πάνω από την ωραία πύλη διασώζεται η κτητορική επιγραφή, η οποία αναφέρει το έτος 1713 και συνδέει την ανέγερση του ναού με τον επίσκοπο Δαμαλών και Πεδιάδος Ιάκωβο. Στο βόρειο τοίχο υπάρχει δεύτερη επιγραφή, η οποία φανερώνει πως τον ίδιο χρόνο έγινε και η αγιογράφηση μέρους του ναού, η οποία πρέπει να διακόπηκε από τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν με την επάνοδο των Τούρκων στην Πελοπόννησο, το 1715.