• Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 362
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Λυγουριό
  • Περιγραφή : Ανήκει στους εγγεγραμμένους σταυροειδείς ναούς με τρούλο, ο οποίος έχει μεταγενέστερα ανακατασκευαστεί. Ως υλικά δόμησής του έχουν χρησιμοποιηθεί πωρόλιθοι, ασβεστόλιθοι και πλίνθοι, ενώ στην τοιχοποιία του έχουν ενσωματωθεί και αρχαία μέλη. Η κύρια είσοδος του είναι στο δυτικό τοίχο που έχει ολόκληρος ανακατασκευαστεί, ενώ πάνω από τη νότια είσοδο έχει διαμορφωθεί μικρό πρόπυλο. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων είναι ανεπίχριστες εκτός από εκείνες του ιερού και δεν διακρίνονται ίχνη αγιογράφησης. Ο τύπος στον οποίο ανήκει ο ναός εμφανίζεται τον 8ο αιώνα και διατηρείται ως τα τέλη του 11ου αιώνα, σύμφωνα δε με τυπολογικά κριτήρια η οικοδόμησή του τοποθετείται στα μέσα του 11ου αιώνα.