• Μεταμόρφωση του Σωτήρος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 356
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Ρυθμός : εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός, που φέρει οκταγωνικό τρούλο αθηναϊκού τύπου
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : 11ο-12ο αιώνα
  • Τοποθεσία : Πλατανίτη
  • Περιγραφή : Ο μονόχωρος εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός, που φέρει οκταγωνικό τρούλο αθηναϊκού τύπου, κτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα, ενώ ο μελετητής Struck το χρονολογεί στα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα. Στα χαμηλότερα μέρη του έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες πέτρες και αρχαία μαρμάρινα μέλη για να ενισχύουν δομικά την κατασκευή. Τα δίλοβα παράθυρά του περιβάλλονται από ενιαίο πλίνθινο τόξο και κεραμική οδοντωτή ταινία, ενώ ο τρούλος έχει μονόλοβα ανοίγματα στις τέσσερις πλευρές του και οι ακμές τονίζονται με λαξευμένους κιονίσκους. Εσωτερικά είχε τοιχογραφηθεί, σήμερα όμως έχουν απομείνει σπαράγματα από εκείνες τις αγιογραφίες, οι οποίες χρονολογούνται σε χρόνια μεταγενέστερα της κτίσης του ναού.