• Άγιος Γεώργιος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 354
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος
  • Κατηγορία : Ναός
  • Χρόνολογία : το 12ο ή 13ο αιώνα
  • Περιγραφή : Παλαιό, καλοθεμελιωμένο εκκλησάκι του πάνω στο οποίο διακρίνεται η καλλιτεχνική αξιοσύνη τεχνίτη των βυζαντινών χρόνων. Η συγκέντρωση αρχαίου οικοδομικού υλικού στη νοτιοδυτική του γωνία μαρτυρά τη σύνδεσή του με το ιερό της αρχαιότητας. Ο μικρός εγγεγραμμένος σταυροειδής ναός φέρει κυκλικό τρούλο με οδοντωτή κεραμική ταινία ακριβώς πάνω από τα ανοίγματα, που διευκολύνουν το φωτισμό του εσωτερικού χώρου. Κεραμική διακόσμηση διακρίνεται στο παράθυρο της κυκλικής αψίδας και στην κόγχη πάνω από τη μοναδική είσοδό του, στα Δυτικά. Το αρχιτεκτονικό σχήμα του ναού, η κεραμοπλαστική διακόσμησή του μαζί με τις θέσεις που υποδεικνύουν πως πάνω από στο δυτικό τοίχο είχαν τοποθετηθεί ροδίτικα πινάκια, μαρτυρούν οικοδόμηση του το 12ο ή 13ο αιώνα. Εσωτερικά ο ναός παραμένει άγνωστο αν έχει τοιχογραφηθεί, γιατί σε νεώτερα χρόνια έχει επιχριστεί.