• Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 351
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Αργολίδας
  • Τύπος : ναός
  • Ρυθμός : Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
  • Κατηγορία : Ναός
  • Τοποθεσία : Αλέα
  • Περιγραφή : Το αρχαιότερο χριστιανικό μνημείο της ορεινής Αργολίδας το οποίο έχει διασωθεί, είναι ο ναός του Προδρόμου στο χωρίο Αλέα, έστω και αν οι συνεχείς ανακαινίσεις τον έχουν παραμορφώσει. Ένα χάραγμα πάνω σε μάρμαρο της νότιας εισόδου μαρτυρά ανακαίνισή του το 1883. Αυξήθηκε όμως και αλλοιώθηκε η ομορφιά ενός παλαιού εγγεγραμμένου σταυροειδή ναού με τρούλο, σε εργασίες που έγιναν το έτος 1912. Εσωτερικά έχουν διασωθεί αρκετές αγιογραφίες άριστης τέχνης, τις οποίες κάποιοι ερευνητές, λόγω κυρίως της μεγαλογράμματης γραφής που φέρουν, τις χρονολογούν το 13ο αιώνα.