• Τρεις Ιεράρχες
  • Κωδικός Αντικειμένου : 341
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Λήμνος
  • Επιγραφές : Ο άγιος Βασίλειος , Ο άγιος - Ιω(άννης) ο Χρυ(σόστομος) , Ο άγιος Γρηγόριος/ ο θεολόγος
  • Διαστάσεις : 65Χ45Χ4,9
  • Τρέχουσα Θέση : Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Ατσικής
  • Περιγραφή : Πρώτος αριστερά εικονίζεται ο Μέγας Βασίλειος (επιγρ.: Ο άγιος Βασίλειος), με μαύρα μαλλιά και μακριά οξύληκτη γενειάδα. Ευλογεί και κρατά κλειστό ευαγγέλιο με το καλυμμένο από το φαιλόνιο χέρι του. Φορά άμφια επισκόπου, λαδοπράσινο στιχάριο, τριανταφυλλί φαιλόνιο και ωμοφόριο. Ο Άγιος εικονίζεται σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο, όπως διαμορφώθηκε στα μεταβυζαντινά μνημεία. Στο μέσον τοποθετείται ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος [επιγρ.: Ο άγιος - Ιω(άννης) ο Χρυ(σόστομος) που απεικονίζεται με λίγα γένια και μαύρα κοντά μαλλιά. Ευλογεί και κρατά κλειστό ευαγγέλιο. Φορά πράσινο στιχάριο, σάκκο που διακοσμείται με άνθη και ωμοφόριο. Ο Άγιος εικονογραφείται σύμφωνα με τον καθιερωμένο τύπο. Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (επιγρ.: Ο άγιος Γρηγόριος/ ο θεολόγος) φέρει παρόμοια άμφια με τον Μέγα Βασίλειο, λευκή κόμη και πλατειά γενειάδα. Στο επάνω μέρος απεικονίζεται ο Χριστός ανάμεσα σε νέφη και φτερωτές κεφαλές αγγέλων, να ευλογεί με τα δυο του χέρια. Το ίσο ύψος των μορφών και η σχετική συμμετρία των στάσεων δηλώνει ότι ο ζωγράφος της εικόνας αντιγράφει πρότυπο που ακολουθεί την παραδοσιακή εικονογραφία. Η θέση που κρατούν τα ευαγγέλια, ο τρόπος που ευλογούν και η διαφοροποίηση στην ενδυμασία, φανερώνουν αντιγραφή του κρητικού προτύπου τον 18° αιώνα. Διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Μια μεγάλη κάθετη ρωγμή διαπερνά τον άξονα της εικόνας.