• Θεοτόκος Οδηγήτρια
  • Κωδικός Αντικειμένου : 330
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : Πρώτο μισό του 18ου αιώνα
  • Επιγραφές : Μη[τη]ρ - Θ[εο]? , ΙC - ΧC
  • Διαστάσεις : 22,5Χ17Χ1,9
  • Συνθήκες : σχετικά καλή
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Φυσίνης
  • Περιγραφή : Η Θεοτόκος (επιγρ.: Μη[τη]ρ - Θ[εο]υ) εικονίζεται βρεφοκρατούσα στον τύπο της Οδηγήτριας. Φορά βαθυπράσινο εσωτερικό φόρεμα με κεντημένη την παρυφή και πορφυρό μαφόριο, με τρία αστέρια που συμβολίζουν το αειπάρθενο της Παναγίας. H παρυφή του μαφορίου είναι πολυτελής, ενώ στο ύψος του βραχίονα υπάρχουν κρόσσια. Ο Χριστός (επιγρ.: ΙC-ΧC) ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ στο αριστερό κρατά κλειστό ειλητάριο. Φέρει στικτό, ένσταυρο και ενεπίγραφο φωτοστέφανο, φορά κιτρινοπράσινο χιτώνα και ροδόχρωμο ιμάτιο. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της εικόνας, όπως το ανέκφραστο πρόσωπο του Χριστού, ο μαλακός προπλασμός των προσώπων, οι έντονα φωτισμένες πτυχώσεις των ενδυμάτων -ιδιαίτερα του μαφορίου της Παναγίας και του ιματίου του Χριστού- και ο στικτός φωτοστέφανος των μορφών, μαρτυρούν ζωγράφο του πρώτου μισού του 18ου αιώνα. Η εικόνα φέρει βαθειά ρωγμή στον άξονά της, που τη χωρίζει σε δύο μέρη. Η ζωγραφική επιφάνεια διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση.