• Η Μεταμόρφωση του Χριστού
 • Κωδικός Αντικειμένου : 320
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : 17ος αιώνας
 • Τοποθεσία : Λήμνος
 • Επιγραφές : Η Μετα – μόρφωσις
 • Διαστάσεις : 47,5Χ32,5Χ2,8
 • Συνθήκες : μέτρια
 • Τρέχουσα Θέση : Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου στο Κοντοπούλι
 • Περιγραφή : Ο Χριστός απεικονίζεται λευκοφορεμένος, μετωπικός, μέσα σε διπλή, κυκλική και τριγωνική δόξα να ευλογεί. Εκατέρωθέν του και σε στάση δέησης απεικονίζονται οι προφήτες Μωυσής και Ηλίας. Ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος απεικονίζονται να πέφτουν έχοντας το χέρι τους στο πρόσωπο, σε μία στάση που αποδίδει ρεαλιστικά την κατάσταση δέους στην οποία βρίσκονται λόγω της θέας του θείου φωτός. Ο Πέτρος γονατιστός ανασηκώνεται προς το μέρος του Χριστού φέροντας το χέρι στο πρόσωπο. Η παράσταση συμπληρώνεται αριστερά με την άνοδο των μαθητών και του Χριστού και δεξιά με την κάθοδό τους (Ματθ. 17, 1-13• Μάρκ. 9, 2-13• Λουκ. 9, 28-36). Η εικονογράφηση του θέματος ακολουθεί την κρητική σχολή και τα στερεότυπα που αυτή διαμόρφωσε σχετικά με τη Μεταμόρφωση κατά την παλαιολόγεια περίοδο (14ος αιώνας), χρησιμοποιήθηκε δε αργότερα από τον Θεοφάνη και γνώρισε μεγάλη διάδοση τον 16° αιώνα στο Άγιον Όρος και στη ΒΔ Ελλάδα. Στη Μεταμόρφωση του Κυρίου πλέον εισάγεται το στοιχείο της ανόδου και της καθόδου των μαθητών με τον Χριστό. Από εικονογραφικές λεπτομέρειες, όπως η απόδοση των μορφών, ο βαθυκάστανος προπλασμός των προσώπων, η χρήση της ώχρας για τα εύσαρκα μέρη και η χρωματική μονοτονία συνάγεται ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε τον 17° αιώνα. Παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές και απολεπίσεις στο κάτω μέρος της σκαφοειδούς εικόνας.