• Χριστός Παντοκράτωρ
 • Κωδικός Αντικειμένου : 316
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : μέσα του 17ου αιώνα
 • Τοποθεσία : Λήμνος
 • Επιγραφές : IC-ΧC
 • Διαστάσεις : 60Χ34,5Χ3,5
 • Συνθήκες : καλή
 • Τρέχουσα Θέση : Ι. Ν. Αγίας Τριάδας Μύρινας
 • Περιγραφή : Ο Χριστός (επιγρ.: IC-ΧC) εικονίζεται ημίσωμος και μετωπικός ως Παντοκράτορας. Με το δεξί χέρι ευλογεί, ενώ με το αριστερό κρατά ανοικτό ευαγγέλιο όπου αναγράφεται: Εγώ ημη / τω φως / του κό / [σμου] ο ακο || λουθών / εμοί ου / μοι περι / πατίσει εν (Ιω. 8,12). Φορά κόκκινο χιτώνα με «σήμα» χρυσό και βαθυπράσινο ιμάτιο. Η πλούσια κόμη του καταλήγει σε βόστρυχο που πέφτει πίσω στον αριστερό του ώμο. Χαρακτηριστικό της εικόνας είναι το έντονα τριγωνικό σχήμα του προσώπου. Οι λεπτομέρειες της εικόνας παραπέμπουν σε εργαστήριο του ευρύτερου μακεδονικού και αγιορείτικου χώρου, που δραστηριοποιείται γύρω στα μέσα του 17ου αιώνα. Η εικόνα διατηρείται σε καλή κατάσταση. Διακρίνεται μεγάλη κάθετη ρωγμή στο αριστερό άκρο και παρατηρείται φθορά της ζωγραφικής επιφάνειας στο κάτω μέρος της εικόνας.