• Έγερση Λαζάρου και η Βαϊοφόρος (δίπτυχο)
  • Κωδικός Αντικειμένου : 31
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου & Στροφάδων
  • Κατηγορία : Κειμήλιο
  • Χρόνολογία : Τέλη 16ου αρχές 17ου αι.
  • Τεχνικές : αυγοτέμπερα
  • Υλικά : ξύλο
  • Διαστάσεις : 26 x 37.5 x 2
  • Τρέχουσα Θέση : Μουσείο εκκλησιαστικής τέχνης Ιεράς Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου
  • Περιγραφή : α. Η έγερση του Λαζάρου. Αριστερά, ο Χριστός ευλογεί με το δεξί του χέρι τον Λάζαρο, ο οποίος στέκει αναστημένος μπροστά από το μνήμα του. Στα πόδια του βρίσκονται οι αδελφές του, Μαρία και Μάρθα. Κάποιος απομακρύνει την πλάκα του τάφου κάτω δεξιά, ενώ άλλος ξετυλίγει το σάβανο του Λαζάρου. Στο βάθος μία μεγάλη ομάδα πολιτών της Βηθυνίας σπεύδει να δει το θαύμα, ενώ ο πρώτος από αυτούς καλύπτει το στόμα και τη μύτη του για να αποφύγει την μυρωδιά του αναστάντα. Η απεικόνιση πολλών προσώπων παραπέμπει στην παλαιολόγεια εποχή, ενώ η παράσταση της Εγέρσεως του Λαζάρου ακολουθεί τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν από την κρητική σχολή του 15ου αι. β. Η Βαϊοφόρος Ο Χριστός επιβαίνων σε λευκό όνο και ακολουθούμενος από μία ομάδα μαθητών του γίνεται δεκτός από πλήθος που έχει βγει να τον προϋπαντήσει προ των πυλών της Ιεροσυαλήμ. Αξιοσημείωτη είναι η ακινησία και η στοιβαρότητα των μορφών που σπάει από την κίνηση των παιδιών. Δύο από αυτά στρώνουν τα ρούχα τους για να περάσει ο Ιησούς, ένα άλλο κρατάει βάγια, ενώ τρία έχουν σκαρφαλώσει σε ψηλό δένδρο και κόβουν κλαδιά. Και αυτή η αναπαράσταση ακολουθεί τα χαρακτηριστικά που της επέδωσε η κρητική σχολή του 15ου αι.