• Άγιος Νικόλαος και σκηνές του βίου του
 • Κωδικός Αντικειμένου : 302
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : 1806
 • Τοποθεσία : Ύδρα
 • Επιγραφές : Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ---- ΑΩΣΤ (1806)
 • Τεχνικές : αυγοτέμπερα
 • Υλικά : ξύλο
 • Διαστάσεις : 59,3 x 46 εκ
 • Απόκτηση : Αφιέρωσις Οικογένειας Α. Θεοφίλου 1972
 • Τρέχουσα Θέση : Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας
 • Περιγραφή : Στο κέντρο σε ορθογώνιο διάχωρο εικονίζεται ο άγιος Νικόλαος ένθρονος. Σε στάση αυστηρά μετωπική ευλογεί με τη δεξιά υψωμένη μπροστά στο στήθος και κρατεί στην αριστερά ανοιχτό ενεπίγραφο κώδικα που στηρίζεται στον μηρό. Φορεί επίσημα αρχιερατικά άμφια: κόκκινο στιχάριο, χρυσοΰφαντο επιτραχήλιο με τέσσερις κεντητούς σταυρούς και τέσσερις κρόσσους, επιγονάτιο, χρυσοϋφασμένο φαιλόνιο πλουμισμένο με χρυσά κεντίδια και λευκό ωμοφόριο με επίρραπτους σταυρούς. Ο Άγιος που αποδίδεται με τα τυπικά στην εικονογραφία του φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, κοντή λευκή επιμελημένη κόμη, στορογγυλή γενειάδα και ευρύ, ψηλό μέτωπο, σύμφωνα δηλαδή και με τις οδηγίες του Διονύσιου του εκ Φουρνά προς τους ομοτέχνους του, κάθεται σε περίτεχνο ξυλόγλυπτο θρόνο με καμπύλο ερεισίνωτο, ο οποίος εδράζεται σε χαμηλό μαρμάρινο βάθρο. Στο ανώτερο τμήμα προβάλλουν σε νεφέλες ο Χριστός και η Παναγία που του προσφέρουν αντίστοιχα το ευαγγέλιο και το ωμοφόριο, τα σύμβολα δηλαδή του αρχιερατικού του αξιώματος. Στο ανώτερο τμήμα στο κέντρο και επάνω στο βαθυκύανο κάμπο απλώνεται αγιωνυμική επιγραφή Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ενώ κάτω αριστερά στο έδαφος η χρονολογία ΑΩΣΤ (1806). Στο κάτω αριστερά διάχωρο υπάρχει σύγχρονη αφιερωτική επιγραφή σε τρεις στίχους Αφιέρωσις Οικογένειας Α. Θεοφίλου 1972. Στις τρεις πλευρές, σε ξεχωριστά διάχωρα, ιστορούνται δώδεκα επεισόδια από τη ζωή του γνωστά από τα συναξάρια του δημοφιλούς Αγίου.