• Δέηση και δύο Αγίες
 • Κωδικός Αντικειμένου : 301
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : Τέλη 18ου αι. – αρχές 19ου αι.
 • Τοποθεσία : Ύδρα
 • Επιγραφές : …ΕΥΗ
 • Τεχνικές : αυγοτέμπερα
 • Υλικά : ξύλο
 • Διαστάσεις : 35 x 30,5 εκ
 • Τρέχουσα Θέση : Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας
 • Περιγραφή : Η εικόνα, χωρισμένη σε δύο ζώνες, σώζεται σε πολύ κακή κατάσταση, με εκτεταμένες φθορές στο μεγαλύτερο τμήμα της ζωγραφικής επιφάνειας. Στο ανώτερο τμήμα απεικονίζεται η παράσταση της Δέησης. Τον καθισμένο σε ξυλόγλυπτο θρόνο με υποπόδιο Χριστό που ευλογεί και κρατεί ανοιχτό Ευαγγέλιο, δορυφορούν σεβίζοντες η Παναγία, αριστερά και ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεξιά. Χαμηλά, δύο ημίσωμες Αγίες, στραμμένες κατά τα τρία τέταρτα, αποδίδονται στον τύπο του μάρτυρα να κρατούν σταυρό, αυτή αριστερά ταυτίζεται, από τμήμα σωζόμενης αγιωνυμικής επιγραφής. (…ΕΥΗ), με την αγία Παρασκευή, ενώ αυτή δεξιά παραμένει αδιάγνωστη.