• Μεταμόρφωση
 • Κωδικός Αντικειμένου : 298
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : Τέλη 18ου αι. – αρχές 19ου αι.
 • Τοποθεσία : Ύδρα
 • Επιγραφές : Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙC ΤΟΥ CΩΤΗΡΟC
 • Τεχνικές : αυγοτέμπερα
 • Υλικά : ξύλο
 • Διαστάσεις : 36,5 x 27 εκ
 • Τρέχουσα Θέση : Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας
 • Περιγραφή : Στο κέντρο της σύνθεσης δεσπόζει ο λευκοντυμένος Χριστός. Προβάλλεται σε τρίζωνη ακτινωτή δόξα, στην κορυφή του όρους Θαβώρ που αποδίδεται ως χαμηλός λόφος. Ευλογεί με το δεξί χέρι και κρατεί κλειστό ειλητάριο στο αριστερό. Αριστερά και δεξιά οι προφήτες Ηλίας και Μωυσής, επάνω σε νεφέλες, δορυφορούν σεβίζοντες τον Κύριο. Χαμηλά στο έδαφος οι τρεις μαθητές Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, παρακολουθούν με αμηχανία και θάμβος το υπερφυσικό γεγονός. Ψηλά στο χρυσό βάθος απλώνεται η επιγραφή σε κόκκινο Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙC ΤΟΥ CΩΤΗΡΟC. Κόκκινη γραπτή ταινία πλαισιώνει τη σύνθεση.