• Ανάληψη
 • Κωδικός Αντικειμένου : 294
 • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης
 • Τύπος : Εικόνα
 • Κατηγορία : Εικόνα
 • Χρόνολογία : Τέλη 18ου αι.
 • Τοποθεσία : Ύδρα
 • Επιγραφές : Η ΑΝΑΛΗΨΙC Τ[ΟΥ] Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ
 • Τεχνικές : αυγοτέμπερα
 • Υλικά : Ξύλο
 • Διαστάσεις : 52,5 x 33 εκ
 • Τρέχουσα Θέση : Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας
 • Περιγραφή : Στο ανώτερο τμήμα της παράστασης ο Χριστός, καθισμένος με επίσημη στάση σε ουράνιο τόξο, περιβάλλεται από κυκλική χρυσάκτινη σκουρογαλάζια δόξα, την οποία ανακρατούν δύο άγγελοι. Ο Κύριος ευλογεί με τη δεξιά και στηρίζει κλειστό ειλητάριο στον αριστερό μηρό. Χαμηλότερα, στον κεντρικό άξονα, η Παναγία ορθοστημένη παρακολουθεί με δέος και συγκρατημένη ταραχή, ενώ την παραστέκουν δύο λευκοντυμένοι άγγελοι με υψωμένα προς τον αναλαμβανόμενο Χριστό χέρια. Δεξιά και αριστερά οι Απόστολοι, μοιρασμένοι σε δύο ημιχώρια, με κορυφαίους τους Πέτρο και Παύλο αντίστοιχα, με ζωηρές χειρονομίες και σε κινημένες στάσεις, συμμετέχουν με θάμβος και ιερό τρόμο στο υπερφυσικό γεγονός. Στο βάθος το όρος των Ελαιών, κατάφυτο με ελιές με πυκνό φύλλωμα, διακρίνει τον επίγειο από τον ουράνιο κόσμο, ενώ χαμηλά στο έδαφος μικροί θάμνοι ανεμίζουν απαλά. Στον χρυσό κάμπο, στο ανώτερο τμήμα απλώνεται η επιγραφή: Η ΑΝΑΛΗΨΙC Τ[ΟΥ] Χ[ΡΙΣΤ]ΟΥ. Η σύνθεση τοποθετείται κάτω από γραπτό γαλανό τόξο με λεπτογραμμένο φυτικό διάκοσμο.