• Μυστικός Δείπνος
  • Κωδικός Αντικειμένου : 263
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης
  • Τύπος : Εικόνα επιστηλίου
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : περί το 1806
  • Τοποθεσία : Κοζάνη
  • Τρέχουσα Θέση : Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Βελβεντό Κοζάνης
  • Περιγραφή : Η σύνθεση καταλαμβάνει το κάτω ήμισυ της εικόνας ενώ στο άνω κυριαρχούν τοξοστοιχίες επιβλητικής στοάς. Στο κέντρο βρίσκεται η μορφή του Ιησού, ο οποίος μετωπικός ευλογεί με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό αγκαλιάζει τον νεαρό Ιωάννη που είναι σκυμμένος προς το μέρος Του και του ασπάζεται τα χέρια. Ο Ιούδας ξεχωρίζει επίσης, διότι δεν φέρει φωτοστέφανο, ενώ συγχρόνως απλώνει τα δύο χέρια του προς μια γαβάθα, την οποία δείχνει με το δεξί χέρι, ώστε να αποδοθεί ο λόγος του Ιησού «η χειρ του παραδόσαντός με μετ’ εμού επί της τραπέζης». Τον οριζόντιο άξονα δηλώνει το επίμηκες τραπέζι με ξύλινη επιφάνεια, πάνω στην οποία είναι σκορπισμένα σκεύη και καρποί. Γύρω του οι απόστολοι ανά έξι σε κάθε πλευρά, καθισμένοι σε κατάκοσμα καθίσματα, όπως φαίνεται από αυτά που αποδίδονται στα δύο άκρα. Λευκό ύφασμα με πτυχώσεις καλύπτει τα πλάγια του τραπεζιού. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία, που πλαισιώνουν την εικόνα, δηλαδή το πλακοστρωμένο δάπεδο και οι ραβδωτοί πεσσοί που συγκρατούν τόξα ή πλαισιώνουν ανοίγματα, μέσα από τα οποία φαίνεται ο ουρανός, έχουν κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση. Το πλαίσιο έχει τρεις ταινίες, όμοιες με της Βαϊοφόρου. Η σύνθεση περιορίζεται από τα πλαίσια της εικόνας, τα οποία κόβουν μέρος των αποστόλων που κάθονται στα άκρα. Πιθανώς στο ανθίβολο απ’ όπου την αντέγραψαν να ήταν μεγαλύτερη. Τεχνοτροπικά παρατηρούνται μεγάλες ομοιότητες στην απόδοση των μορφών των αποστόλων και του Χριστού με άλλες εικόνες που αποδώσαμε «περί το 1806». Την εικόνα αυτή αποδίδουμε στον ζωγράφο Β του δεύτερου εργαστηρίου.