• Η Ανάληψη
  • Κωδικός Αντικειμένου : 255
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης
  • Τύπος : Εικόνα επιστηλίου
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1806
  • Τοποθεσία : Κοζάνη
  • Επιγραφές : Η ΑΝΑ- ΛΗΨΗΣ / ΤΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΥ
  • Τρέχουσα Θέση : Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου, Βελβεντό Κοζάνης
  • Περιγραφή : Η χρονολογημένη αυτή εικόνα, με λευκογραμμένη τη χρονολογία κάτω αριστερά, κοντά στο πλαίσιο, φέρει το θέμα της Ανάληψης του Χριστού σε εικονογραφικό σχήμα σύμφωνα με τις οδηγίες του Διονυσίου εκ Φουρνά, στο οποίο έχει γίνει ανάμειξη στοιχείων από τη βυζαντινή και τη δυτική τέχνη. Σε πρώτο επίπεδο εικονίζονται οι δώδεκα απόστολοι σε δύο ομάδες, που πλαισιώνουν την Παναγία. Οι χαρακτηριστικές κινήσεις κάποιων αποστόλων της αριστερής πλευράς απαντούν και σε εικόνες του ίδιου θέματος του 17ου αιώνα από την βόρεια Ελλάδα. Η διάταξη αυτή βρίσκεται κοντά στη βυζαντινή παράδοση, αν και τα βυζαντινά εικονογραφικά στοιχεία της «δόξας» που περιβάλλει τον Ιησού και της ιερατικής του μετωπικής στάσης έχουν αντικατασταθεί από δυτικής επίδρασης στοιχεία. Έτσι, ο χρυσοντυμένος Ιησούς, εικονίζεται με ανοιγμένα τα χέρια, μέσα σε ροδόχρυσο φως, πλαισιωμένος από τεράστιο ημικυκλικό νέφος, να ανεβαίνει προς τους ουρανούς. Ανάμεσα στα δύο κύρια μέρη της σύνθεσης μεσολαβούν δύο άγγελοι οι οποίοι στέκονται ορθοί με ανοιγμένες χρυσές φτερούγες, φορώντας αχνορόδινα ενδύματα και δείχνουν τον Ιησού αναλαμβανόμενο. Το τοπίο δηλώνεται με το πρασινοκάστανο έδαφος πάνω στο οποίο πατούν οι απόστολοι, με τις αραιές τούφες χόρτου που φυτρώνουν από αυτό και με τους λόφους πίσω από τους αποστόλους με τα λίγα ελαιόδενδρα. Στο άνω μέρος της εικόνας το βάθος αποδίδεται χρυσό, ως αντιδιαστολή ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, όπου αναλαμβάνεται ο Χριστός. Η μεγαλογράμματη και σε δύο στίχους επιγραφή Η ΑΝΑ- ΛΗΨΗΣ /ΤΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΥ είναι γραμμένη με κόκκινο χρώμα πάνω στο χρυσό βάθος. Στο ανεμιζόμενο ειλητάριο που κρατά ο άγγελος δεξιά αναγράφεται με μικρογράμματο γραφή: Άνδρες Γαλιλαίο(ι) τι εστήκατε βλέποντας εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς ο αναληφθείς αφ ’ υμών εις τον ουρανόν. Αυτός ελεύσεται όν τρόπο εθεάσασθε αυτόν. Η επιγραφή αυτή, σύμφωνα με τον Διονύσιο, μπορούσε να είναι χωρισμένη και να την κρατούν και οι δύο άγγελοι. Το πλαίσιο της εικόνας ορίζεται από τρεις επάλληλες ταινίες. Οι δύο εξωτερικές είναι ζωηρού κόκκινου χρώματος και χωρίζονται από λευκή γραμμή, ενώ η εσωτερική ταινία είναι κιτρινοπράσινη, αποδοσμένη με τεχνική μαρμάρου, και ορίζεται από λευκή γραμμή εσωτερικά. Την εικόνα αυτή αποδίδουμε στον ζωγράφο Α του δεύτερου εργαστηρίου.