• Παναγία η Τρισέβρεσις
  • Κωδικός Αντικειμένου : 176
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : φορητή εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 18ος αιώνας
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Τεχνικές : μία ιδιαίτερη μικτή τεχνική, με ζωγραφική και χάραξη στα περιγράμματα
  • Περιγραφή : Η εικόνα φέρει αργυρό κάλυμμα του 1807.