• Θεοτόκος ως Ρόδον το Αμάραντον
  • Κωδικός Αντικειμένου : 175
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : φορητή εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1846
  • Απόκτηση : Δωρεά
  • Περιγραφή : Φορητή εικόνα, λαϊκότροπης τέχνης με την Παναγία ως Ρόδον το Αμάραντον.