• Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα
  • Κωδικός Αντικειμένου : 173
  • Συλλογή : Ιερά Μητρόπολις Λευκάδας
  • Τύπος : Εικόνα
  • Κατηγορία : Εικόνα
  • Χρόνολογία : 1793
  • Τοποθεσία : Λευκάδα
  • Τρέχουσα Θέση : Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου
  • Περιγραφή : Δεσποτική εικόνα με ένθρονη τη Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα.